MACARİSTAN

Şehirler
Macaristan yönetsel olarak 20 bölgeye bölünmüştür, bunların 19'u il(megye, çoğul: megyék) ve başkent (főváros) Budapeşte'dir. Bu iller de 173 alt bölge ilçelere (kistérségek) bölünmüştür. Budapeşte kendi ilçesini kapsamaktadır.

Konuşulan / Tanınan Diller
Ülkedeki resmi dil, Fin-Ugor dillerinden olan ve Avrupa Birliği'nin 24 resmi dilinden biri olan Macarcadır.

Tarih
Macarların 893 yılındaki göçleri Batı Sibirya'da yaşayan Ugor ve Türk kökenli halkların karışmasıyla ortaya çıktıklarına inanılan tarihteki ilk Macarların ataları, milattan sonraki 4. yüzyılda Hun akınları neticesinde Magna Hungaria’ya, yani Volga nehrinin orta akış bölgesine göç etmişler, 5. yüzyıl başlarından önce de güneybatıya doğru göç ederek Hazarların yaşadığı topraklara sızmayı başarmışlardır. Batı dillerinde Macarlar için kullanılan Hungarus, Ungarn, Hungary isimlerinin kökeni de Türk Onogur kavmine dayanır. Bir görüşe göre de Macarlar günümüzde Fin-Ugor kavimlerinin daha çok Ugor koluna mensup halk ve bu halkın soyundan gelen kimseler olarak kabul edilir. Ancak Ugorlar, tarih boyunca öteki halklarla da karışmıştır. Macar Türkolog Rásonyi, Macarların kökeni ile ilgili şunları söylemiştir: "Türkler Macarların babası, Fin-Ugorlar ise anasıdır.” Macaristan eskiden de Avrupa'nın kavşak noktalarından biriydi. Bu nedenle birçok kez istila edildi, çeşitli saldırılara uğradı ve sınırları yüzyıllar içinde bazen genişledi, bazen de daraldı. 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlıların, ardından güçlü bir Almanlaştırma politikası izleyen Avusturya Habsburglarının egemenliği altında kaldılar. Bununla birlikte Macar ulusal bilinci sönmedi. Macaristan 1867'de özerkliğini, 1918'de de bağımsızlığını kazandı.

Ekonomi
İhracat odaklı bir ekonomiye sahip olan Macaristan, uluslararası ekonomik konjonktürün yarattığı risklere açıktır. Dış ticaretinin büyük bir bölümünü AB ülkeleriyle yapan ülke, Avro’ya geçiş için gerekli hazırlıkları da sürdürmektedir. Temel ürün gruplarına göre dış ticaretinin dağılımında, makineler, elektronik eşyalar ve nakliye araçları ülkenin ithalat ve ihracatında ana sektörler olarak öne çıkmaktadır. İthalatın yaklaşık % 50’sini, ihracatın ise % 60’ını bu üç sektör gerçekleştirmektedir.

Kültür ve Turizm
Turizm, Macaristan ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Doğrudan ekonomik faaliyetler arasında yer almasa da geçmişten beri ülkeye döviz girdisi sağlamaktadır. Tarımdan sonra, Macaristan’ın ikinci en büyük net döviz kazanç kaynağı turizmdir. Başkent Budapeşte, çok sayıda müze, kilise, kalenin yanı sıra müzik ve drama alanında yıllık bahar festivallerinin olduğu kültürel bir turizm cazibe merkezidir. Ülke genelinde 100′den fazla devlet müzesi bulunmaktadır.. Balaton Gölü aynı zamanda tekne, balıkçılık ve yüzme gibi yaz rekreasyon faaliyetleri için popüler bir tatil beldesidir.

 

YORUMLAR

  • Henüz yorum yok.

YORUM YAP